Разнообразието на сьомговите риби - част първа

#1
В ръцете ми "попадна" последния брой на едно много хубаво френско списание за мухарски и спинингов риболов. В него има една статия която ме заинтригува и, тъй като съм франкофон, реших да я преведа и да я споделя с останалите от Флай Фишинг комюнитито в България: (остава ми да превеждам още два пъти толкова и го пускам скоро) - (използвам снимков материял от Гугъл и една на Ivan VP)

Разнообразието на сьомговите риби – La diversité des salmonidés ( Peches Sportives № 74 Mai-Juin 2008) – 1-ва част

Различните видове сьомгови риби по света, обитават много разнообразни местообитания и проявяват различни поведения. Но кои са механизмите и обстоятелствата които са обособили произхода на тези видове и как те са придобили, с времето, съвкупността на техните характеристики? Стори ни се нужно да изясним понятията за видовете, особено заради загрижеността на стопаните през последните години за запазването на „чистотата” на пъстървите в стопанисваните от тях реки. Един факт изплува на хоризнота: човека, безсрамен манипулатор, всъщност няма място в тази голяма игра на случайност...

От Силван Ришард и Ги Периа


Кой риболовец, имащ възможността да пътува често, не се е смайвал от вида на една пъстърва, сьомга или липан с досега непозната за него окраска? Тази визуална характеристика, видимата част на айсберга, е всъщност резултата на много дълги и различни процеси на селекция, които са се повтаряли в течение на времето. Нека се опитаме да стигнем до извора на този дълъг поток на живота за да разберем по-ясно тези феномени.

Един навярно общ прародител

Трудно е да си представим че кралската сьомга (King Salmon) обикновенно с дължина над един метър и тежащ повече от 20 килограма, е първи братовчед на нашата речна пъстърва, която гони рибки и се вдига по насекомите под мостовете на нашите села. Но това е факт: последните познания и открития на филогенията – науката за възникването и еволюцията на живите същества – показват че всички сьомговидни по света са потомци на един общ прародител, чиито морски или сладководен произход е все още спорен въпрос между специалистите.

Разпръскването не тези прародители по различните континенти на северното полукълбо, Европа, Азия, Африка и Северна Америка е било значително улеснено от способността им да се адаптират както в морската среда, така и в сладководните басейни. Тази миграционна способност да прекосяват океаните им е дала възможност да се изкачат по течението на всички достъпни реки и да колонизират съвкупността от секторите на реките чиито мезологични (fr. Mésologiques – отнасящи се към средата) характеристики са били съвместими с тяхната физиология. Което не винаги е било така, какъвто е например случая с р.Лез, малка крайбрежна река в региона на Монпелие, която няма туземна популация от сьомгови риби заради карстовия произход на нейните извори, които и придават постоянна температура на водата която е по-висока от пределните стойности отприщващи зреенето на гонадите на сьомговите риби.

Една дълга еволюция свързана с естествения подбор

След тази начална колонизация на водните басейни от първите сьомговидни, се е състояла една бавна, продължителна и прогресивна еволюция на видовете чрез естественият подбор. От поколение на поколение, характеристиките на прародителите които са се качили нагоре по реките, са еволюирали, чрез най-чевръстите, най-ловките и най-пъргавите индивиди за да намерят своя път и ресурси в непознатата среда.Този естествен подбор, който е условие за еволюцията на видовете, е разбира се, известната Дарвинова теория, илюстрирана по своето време от чинките на островите Галапагос. Еми, тя се прилага също така и към сьомговите риби.
Изображение
Днес се говори по-скоро за т.нар. синтетична теория на еволюцията или неодарвинизъм: на еволюцията не се гледа като на трансформация на изолирани индивиди, а като трансформация на групирания на индивиди от един и същ вид, тоест на популация. Но принципът остава един и същ: действието на естествения подбор върху популациите е в основата на еволюцията.

Но защо такова многообразие?

Естественият подбор ни позволява да разберем как са се появили и са произлезли видове които са перфектно адаптирани към тяхната среда, от един общ прародител. Но дали това е единственият феномен който може да обясни появата на толкова много различни вида сьомгови риби по различните континенти, предвид факта че колонизираните от тях хидрографски мрежи си приличат толково много?
Изображение
- Ендемична?

Трябва да констатираме, че други събития, в допълнение на естествения подбор, са позволили диференциацията на новите видове сьомгови риби.

Връщане към изворите

Един от моторните елементи на еволюцията е инстинктивната воля на видовете да продължат своето потомство. За постигането на тази цел, сьомговите риби са избрали филопатрията: те винаги ще имат стремежа да се връщат за да се размножават, там, където са видяли бял свят. Англо-саксоните наричат това миграторско поведение свързано с размножаването homing. Тази стратегия, от гледна точка на еволюцията, е оправдана поради факта че мястото на което са произлезли техните предци, и което е изковало физиологическите характеристики на индивидите, позволявайки им да достигнат зряла възраст в най-благоприятните условия, може да бъде само най-адекватното място за продължаването на потомството.
Изображение
Тази филопатрия при сьомговите риби, може да бъде сравнене с концепцията на растението хранилка/дойка което се наблюдава при някой насекоми. С разликата че сьомговите риби, или повечето от тях, се връщат не само в реката в която са израснали, но и в самите очертания на мястото на което са се родили. Насекомите, от своя страна, са по-малко взискателни и са, някой от тях, свързани единствено с един растителен вид, независимо от това къде расте!
Изображение
- Salmo trutta macrostigma - истинската ендемична балканка (само в о-в Корсика) - Вие виждате ли разлика? - Аз не..

Така, с течение на времето и на поколенията, две популации произхождащи от общ прародител могат да еволюират в самостоятелни и различни видове, адаптирайки се към характеристиките на мястото на своята репродукция.
Последна промяна 1 на itso15autumn, променена общо 0 пъти
La Sociedad International de Schwarzfischers

“We would fish by any means possible and catch trout for art and science regardless of the regulations.” Химн

Re: Разнообразието на сьомговите риби - част първа

#3
.::: Част втора :::.

To sea or not to sea? That is the question…

Макар и извършени от инстинкта за продължение на вида и с цел да постигнат значителни трофични ресурси ( трофичен: хранещ, отнасящ се до храненето) които ще допринесат за изключителна репродуктивна родитба, миграциите остават за сьомговите риби едно опасно пътуване. Затова техните жизнени облаги трябва да бъдат значими, за да не им струват повече енергия отколкото им донасят.

В тази перспектива, някой миграторски популации, особено обитаващите продуктивни реки, виждат една част от индивидите им да възприемат немиграционенно поведение: ползата от това да рискуват живота си за да намерят съвсем малко по-значителен трофичен извор не си струва толкова много. По този начин в лоното на мигриращата анадромна популация с големи размери, адаптирани да изминават големи дистанции и да устояват на множество препятствия, се появяват индивиди които обитават през целия си жовот сладководните води, и чиито размер е по-скромен. Големите мигратори, притежаващи огромен брой гамети, но имащи само един шанс да се възпроизведат, следват от своя страна една демографска стратегия която е противоположна на тази на уседналите индивиди, способни да участват в няколко репродуктивни цикъла.
Изображение
В природата, тези две антагонистични стратегии, вариращи според локалните условия на средата, могат да доведат до формирането на два различни вида: едните мигриращи, другите пребиваващи. Това възникване на видове в една и съща среда се нарича симпатрична специация. Този процес изглежда се случва в момента между мигриращата форма на дъговата пъстърва (steelhead) и уседналата й форма – американката (rainbow trout), в нейната зона на първоначално разпространение на северноамериканския и азиатския тихоокеански бряг. Наблюдаваните периоди на репродукция между тези две форми се разминават малко по малко с течение на поколенията. И накрая, може би, във всеки случай в скалата на хиляди и хиляди години, никакво времево съприкосновение не ще съществува и потока на гени между двете форми ще бъде прекъснат. По този начин биха се формирали два различни вида.

При все това, не всичко е толкова просто и много видове сьомгови представят миграционни и немиграционни форми в една и съща популация. Именно такъв е и случаят с речната пъстърва кояти представя систематично една сребриста бързорастяща миграционна форма и една уседнала форма с по-скромни размери, обикновенно украсена с много червени точки, в хидрографичните мрежи с голям воден обхват и пространство. Въпреки това, не става дума за два различни вида, защото потока гени, или казано другояче кръстосаното размножаване, присъства без пречки межди двете форми. Езерните пъстърви, например, са всъщност миграторската форма на една и съща популация речни пъстърви, и се намира по едно и също време и на едно и също място за размножаване с индивидите от уседналата форма.

Най-убедителната теория за обяснение на тази диференциация на формите в лоното на една и съща популация е така наречената теория на прагa (fr.- Seuils eng.- Threshold). По време на своето „младежко” развитие, ако един индивид достигне известен праг на размер, енергетично състояние или растеж, тогава той би се спуснал да търси и да стигне по-благоприятни зони за растеж. Над този праг, индивидите от популацията биха останали да обитават текущата си водна система.

Сексуалната селекция, фактор за специация

Отново в стремежа си да осигурят оптимално оцеляване за своето потомство, стратегиите за чивтосване се различават коренно между женските и мъжките. Една женска ще търси да се съвокупли по възможност с мъжкият който ще й предложи най-добри гени, забелязан да бъде най-борбен и силен. От своя страна, мъжките търсят големите женски, които навярно биха могли да имат възможно най-много яйца, при все това опитвайки се да оплодят възможно най голям брой от тях.
Изображение
За да си осигурят най-добрите женски, мъжките екземпляри развиват различни стратегии за да участват в големия бал на рамножаването. Ако най-големите мъжки, доминантните, успеят да съблазнят най-красивите женски благодарение на своята борбеност, то по-малките не стоят безучастни и пасивни и от своя страна развиват отбягващи стратегеми за да се размножат. В действителност те се възползват от своето числено превъзходство или от невниманието на доминантните мъжки по време на акта на зачатието за да изпуснат своята сперма в момента на снасянето. Тази сексуална селекция, която се свежда до избора на партньор, подстрекава също така и специацията и представлява една фундаментална селективна сила на теорията на еволюцията.

Инциденти по време на преход!

Понякога, един екологичен инцидент или метеорологическо събитие (заледяване) изолира част от една популация в една хидрографична мрежа. Така потока гени между популациите бива прекъснат. Еволюцията на двете групи ще се състои тогава под различни влияния на околната среда, и след много поколения, ще се различими два отделни вида.

Едно богато и ценно разнообразие

В заключение, един определен брой еволюционни механизми въздействащи по съвместен начин са различили и продължават да разообразяват фамилията на сьомговите риби (Salmonidae). Плодът на тази бавна еволюция е повече от 40 различни вида, досега разпознати, чието генеалогично дърво се свежда до седем рода/вида. Управлението на видовете и съхранението на биоразнообразието не могат значи да се състоят извън естествените процеси на репродукция и на селекция, чиито резултат е адаптацията/приспособяването и специациата. Още веднъж, реставрацията на първоначалната функционалност на естествените среди е от ключово значение за запазването на генетичните и фенотипичните характеристики на сьомговите риби. Те са в основата на нашата страст! Нека ги опазим ако искаме поне да запазим трайно риболовната дейност (fr. halieutique) в сладководна среда в глобален мащаб.

Превел от френски – Христо М.
La Sociedad International de Schwarzfischers

“We would fish by any means possible and catch trout for art and science regardless of the regulations.” Химн

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 1 и 0 госта

cron