Репубиканско първенство по риболов с муха - 2018 г.

#1
Честита Нова Година, колеги и приятели ! На проведената в град Априлци среща на ФМБ решихме състезанията тази година да се проведат на следните дати:

28-29.04.2018 - р. Бели Вит / р. Въча
02-03.06.2018 - р. Искър / р. Въча
25-26.08.2018 - р. Въча / р. Искър

Това са датите на турнирите, като съм написал по две реки- втората е алтернативния вариант ако първата не е подходяща.
Последната дата може да претърпи промени. Добавям и датите на други първенства, които ще се проведат през годината - световни и международни, преди да разгърна темата за нашия шампионат.

17-23.09.2018 - Световно първенство - Италия - Камано Терме.
06-12.06.2018 -Eвропейско първенство Чехия - Виши Брод
09-13.05.2018 - Подунавска купа- р. Градац - Сърбия

За тези първенства ще говорим в отделна тема, но поне да отбележим датите.

Както казах и на закриването миналата година, ще трябва да направим някои промени. Тази година категорично няма да мога да поема цялата отговорност по организацията. Това, което мога да направя е да осигуря рибите, купите и медалите и да помагам със зарибяването на поне два кръга.

Имаше доста предложения и категорично оставям темата отворена да продължим с обсъждането януари месец, за да решим в какво да променим и да подобрим. По важните неща са, че ще трябва всеки клуб да помогне за организацията на състезанията тази година. За това предлагам да се разделим на групи, които да поемат отговорност за съответните задачи по организацията:

1- ва Група - Правене на сектори, поставяне на колчетата, лентите и проверка на броя на колчетата след състезанието - 3 - ма души.
2-ра Група - Зарибяване, тук трябва да има отговорник - предлагам себе си. Смятам, че е добре да присъстват зарибители от различни отбори, поне наполовина броя на секторите. Което значи, че при 10 отбора ни трябват - 10 човека, така всеки ще зариби по два сектора.
3-та Група - Отговорници за жребия, раздаване на мерилките и надписване на съдийските протоколи и раздаването им преди старта на всеки манш. 2-ма до 3-ма души.
4-та Група - Смятане на резултатите. до момента имаме таблица на ексел направена от Крис, която може доста да помогне. Тук също трябват поне 3-ма души.
5-та Група - Отразяване на събитието. Тук може и един човек да е, но трябва да поеме отговорност да напише кратък текст с резултатите и спонсорите, както и малко снимки от събитието възможно най-скоро след провеждането му.
6-та Група - Съдийство - тук ни трябват двама главни съдии за сектор А и сектор Б. Предстои обсъждане как, точно ще се извършва съдийството. Има предложения да използваме живарник.

Таксата за състезанието е 150 лв на отбор, който членува във ФМБ и е платил членския си внос. Всеки друг отбор, желаещ да се включи трябва да заплати към ФМБ съответната такса от 120 лв, което не го прави член на Федерацията, а само дава право да вземе участие в състезанията.

Парите се превеждат в срок един месец преди всеки турнир. Таксата за първият турнир тази година трябва да се преведе до 1-ви април. Парите се превеждат само по банков път на сметката на Федерацията: BG89UBBS80021047188540 За всички, искащи да вземат участие след изтеклия срок таксата е двойна.

На срещата ни в гр. Априлци решихме да внесем някои категорични промени през тази година. Забранява се употребата на алкохол и наркотични вещества по време на състезанието. Целта ни е да постигнем високо спортно майсторство и да се отличат най-добрите състезатели, които да представят страната на международната сцена.

Най-големият ни проблем остава съдийството. Миналата година предложих всеки отбор да води четвърти човек, който да е съдия. Това не бе достатъчно лесно за всички и имахме проблеми. Тази година има предложение да се използва живарник, в който да се държат рибите и да се състави комисия от съдии, които да измерват рибите в края на състезанието. Може да се правят и междинни измервания.

Оставям темата отворена и се надявам, че всеки заинтересован ще вземе участие и ще изкаже своето искрено и сериозно мнение. Приемаме предложения за различните групи - нека всеки сподели в коя от тях би искал да се включи.

Това дали ще има турнир през 2018 и за напред и на какво ниво ще се провежда той, зависи от всички нас!

Поздрави !
Последна промяна 2 на S.Mankov, променена общо 0 пъти
http://mankovflyfishing.com/" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Репубиканско първенство по риболов с муха - 2018 г.

#2
Здравейте,
Първо - Честита нова година на всички! Пожелавам на всички здраве и много успехи през 2018!

Относно състезанията тази година - радвам се до края на януари да успеем да изчистим висящите въпроси по организацията.
Като клуб излязохме с обосновани предложения за изменение на част от правилата за провеждане на състезанията , в частта Съдийство .
Предложенията бяха веднъж обсъдени от колегите на срещата в Априлци през декември.
С оглед на изминалите няколко състезателни години, можем да отчетем като проблематични няколко аспекта от състезанията .
А именно - осигуряването на достатъчно на брой квалифицирани съдии( видя се , че намирането на дори случайни хора за съдии , беше много трудно.)
Това създаде предпоставки за различни неприятни ситуации, които хвърлиха лека сянка, върху провеждането на състезанията.
За изчистване на тези проблеми, ние предложихме два варианта на организиране на кръговете от националния шампионат.

Вариант 1
Off Topic
За провеждане на Състезанията от Републиканското първенство по риболов с муха и шнур се провеждат в 3 кръга
- Всеки отбор е съставен от трима състезатели
- Играят се както досега три манша , два в събота , и един манш в неделя.
- Всеки манш се разделя на два рунда, с продължителност 1 час и 30 минути всеки.
- Почивка между рундовете 1 час и 30 мин.
- Първи манш започва в събота 8:30, и приключва 13:00 часа.
- Втори манш започва в 15:30 часа в събота.
- Трети манш започва в неделя сутрин – 10:00 часа.
- Състезателното трасе е разделено на два сектора, със съответните боксове за състезателите.
- Техническа конференция както следва в петък вечер.
- Жребий сутринта преди 1ви манш.
- Уловът на всеки състезател се събира в живарник, по одобрен предварително от Федерацията образец. Всеки състезател е длъжен да предостави за одобрение живарника си на техническата конференция.
- След всеки рунд се извършва преброяване и измерване на рибата от Съдийската комисия в съответния сектор, след което се освобождава обратно във водата.
- Резултатите се вписват в състезателния протокол на всеки участник, като бройка , вид и размер уловени риби, в присъствието на състезателя. Всеки състезател е длъжен да подпише протокола след всеки от двата рунда на съответния манш.
- За всяко състезание се обявява главен съдия, който следи за провеждане на състезанието според правилата и в духа на феърплея. Главният съдия е натоварен с отговорността да съхранява и даде за обработка състезателните протоколи след всеки кръг.
- Съдийството се осигурява, като състезателите които почиват в съответния манш се разделят на две комисии – по една за всеки състезателен сектор. Това се извършва на техническата конференция в петък.
- Всяка съдийска комисия е длъжна през време на всеки манш да следи за спазването на правилника за провеждане на състезанието.
- Съдийската комисия може да извършва проверки за всички детайли , касаещи Правилника за провеждане състезанията от Републиканския шампионат.
- При нарушения на правилата от страна на състезателите, Съдийските комисии имат право да налагат съответните санкции .
- Санкцията се гласува от Комисията с обикновено мнозинство.
- Санкцията се вписва в протокола на съответния състезател.
- Всеки състезател е длъжен да оказва пълно съдействие при проверка от страна на Комисията през време на Състезанието.
- След края на състезанието всички протоколи се събират Главния съдия /Представител на Федерацията, в присъствието на капитаните на всеки отбор, като всеки от тях се подписва , че е съгласен с данните в тях .
- Резултатите се обявяват в 3 дневен срок.

Организиране на кръг от Националния шампионат по риболов с муха и шнур
Федерацията на свое събрание определя датите и местата за провеждане на състезанията от националния шампионат.
Всеки кръг се организира от клуб , член на Федерацията, предварително одобрен на нейно събрание. За всяко състезание се отпуска бюджет , чрез който да бъде подсигурено безпроблемното протичане на състезанието.
Клубът-организатор следва да :
- уведоми ИАРА , за провеждане на състезанието, да съгласува с тях самото му провеждане,
- да закупи и транспортира риба за състезателните сектори,
- да подготви състезателните сектори според броя на участниците , като се води от принципа на равнопоставеност между отделните състезателни боксове.
- При невъзможност да се подготвят боксове, предполагащи еднаква интензивност на риболова, трасето се разпределя на равен брой сектори с висок и нисък коефициент на интензивност, като всеки състезател играе в един бокс с висок коефициент и един бокс с нисък коефициент.
- Състезателното трасе се изготвя в присъствието и съгласието на Главния съдия.

Вариант 2
Off Topic
Предложение 2
За провеждане на Състезанията от Републиканското първенство по риболов с муха и шнур се провеждат в 3 кръга
- Всеки отбор е съставен от четирима състезатели
- Играят се четири манша – два във събота и два във неделя.
- Всеки манш се разделя на два рунда, с продължителност 1 час и 30 минути всеки.
- Почивка между рундовете 1 час.
- Първи манш започва в събота 8:30, и приключва 12:30 часа.
- Втори манш започва в 15:30 часа в събота.
- Трети манш започва в неделя сутрин – 8:30, и приключва 12:30 часа.
- Четвърти манш започва в 14:00 часа в неделя.
- Състезателното трасе е разделено на два сектора, със съответните боксове за състезателите.
- Техническа конференция както следва в петък вечер.
- Жребий в петък на техн конференция.
- След всеки рунд се извършва преброяване и измерване на рибата от Съдийята в съответния бокс, след което се освобождава обратно във водата.
- Резултатите се вписват в състезателния протокол на всеки участник, като бройка , вид и размер уловени риби, в присъствието на състезателя. Всеки състезател е длъжен да подпише протокола след всеки от двата рунда на съответния манш.
- За всяко състезание се обявява главен съдия, който следи за провеждане на състезанието според правилата и в духа на феърплея. Главният съдия е натоварен с отговорността да съхранява и даде за обработка състезателните протоколи след всеки кръг.
- Съдийството се осигурява, като състезателите които почиват в съответния манш се разделят на две – по равно за всеки състезателен сектор. Това се извършва на техническата конференция в петък. По този начин на всеки състезател се осигурява личен съдия, който да е при него през цялото време.
- Всеки съдия е длъжен през време на всеки манш да следи за спазването на правилника за провеждане на състезанието.
- Съдията може да извършва проверки за всички детайли , касаещи Правилника за провеждане състезанията от Републиканския шампионат.
- При нарушения на правилата от страна на състезателите, Съдийските комисии имат право да налагат съответните санкции .
- Санкцията се гласува от Комисията с обикновено мнозинство.
- Санкцията се вписва в протокола на съответния състезател.
- Всеки състезател е длъжен да оказва пълно съдействие при проверка от страна на Комисията през време на Състезанието.
- След края на състезанието всички протоколи се събират Главния съдия /Представител на Федерацията, в присъствието на капитаните на всеки отбор, като всеки от тях се подписва , че е съгласен с данните в тях .
- Резултатите се обявяват в 3 дневен срок.

Организиране на кръг от Националния шампионат по риболов с муха и шнур
Федерацията на свое събрание определя датите и местата за провеждане на състезанията от националния шампионат.
Всеки кръг се организира от клуб , член на Федерацията, предварително одобрен на нейно събрание. За всяко състезание се отпуска бюджет , чрез който да бъде подсигурено безпроблемното протичане на състезанието.
Клубът-организатор следва да :
- уведоми ИАРА , за провеждане на състезанието, да съгласува с тях самото му провеждане,
- да закупи и транспортира риба за състезателните сектори,
- да подготви състезателните сектори според броя на участниците , като се води от принципа на равнопоставеност между отделните състезателни боксове.
- При невъзможност да се подготвят боксове, предполагащи еднаква интензивност на риболова, трасето се разпределя на равен брой сектори с висок и нисък коефициент на интензивност, като всеки състезател играе в един бокс с висок коефициент и един бокс с нисък коефициент.
- Състезателното трасе се изготвя в присъствието и съгласието на Главния съдия
.
Моето лично мнение, е 4 манша в два дни е много. За да сработи Вариант 1 , трябва да се включи и петък следобед като състезателен ден. Което означава повечето състезатели да са още от четвъртък в района на състезанието. Това за мен, няма да е удобно за много хора и ще доведе до отлив на отбори! Ако целта е се привличат спонсори за в бъдеще и като цяло да се популяризира този риболов - не е правилно да правим състезания с по 3-4 отбора!

Аз искам да обърна внимание на Вариант 2.
Имам и други съображения. Като участник , за който на последния кръг през 2017 нямаше съдия, искам да споделя впечатления от риболова с живарник.
Понеже нямах съдия, се наложи преди състезанието вместо да си подготвям такъмите, да дялкам колчета и обръчи, на които да поставя достатъчно голям и удобен живарник за мен и рибите. отне ми около час , и състезанието започна.
Бях обаче супер приятно изненадан от това колко ценно състезателно време се пести, ако до теб имаш голям и хубав живарник, в който да изпразниш кепчето с рибата , и да продължиш да ловиш мигновено! Хванах 23 риби, които ако трябваше да меря всеки път, само за първи рунд , би ми отнело поне 20 минути! С втори рунд беше същото - 21 или 22 риби. След края на всеки рунд със съседния съдия и състезател измерихме внимателно всяка риба и я върнахме във водата в перфектно здраве. Това обаче не се случва с голяма част от рибите, които се мерят на момента. Поради припряност много от рибите се стискат извънредно, като по този начин им се нанасят значителни увреждания. Лично съм бил свидетел нееднократно. Много хора може би ще потвърдят този факт.

Ще се радвам повече хора да помислят по поставените въпроси и да се включат в дискусията, за да се изчистят всички неясноти по провеждането на новия шампионат.

Поздрави на всички и наслука!

Re: Репубиканско първенство по риболов с муха - 2018 г.

#3
Ние общо взето на срещата в Априлци приехме повечето от вашите/твоите предложения, особено варианта с живарник, както и нуждата от сериозна работа в частта "съдийство". На мен много ми допадна идеята за съдийски комисии по секторите от по 2-3 съдии и съответно прибирането на рибите в живарник.
Rosen's Fly Fishing Blog / Мухарски Клуб 'Стримерите'

Re: Репубиканско първенство по риболов с муха - 2018 г.

#4
Здравейте и честита нова година ! За организацията аз мога да помагам като правя секторите или зарибявам , за мен е без значение . Колкото до живарниците - добър вариант е но само ако бокса ти е къс , ако ти се падне по - дълъг бокс и си оставил живарника в долния му край където има завирено място и рибите няма да умрат от изтощение , и започнеш да хващаш риби в горния му край ще е доста кофти да бягаш с живарник в ръка по 50 метра на отиване до живарника и на връщане до въдицата , да не говорим че бокса може да не позволява бягане . Също така рибата ще бъде доста стресирана за следващите маншове . За мен най - добрия вариант си остава всеки да си има съдия , а това коя съдия на кой състезател ще съдийства не мисля че е подходящо да се определя със жребий , всички се знаем не сме 500 човека , знаем си кусурите знаем кой лови с каквото може и както може и не зачита правилата и кой ги зачита , за такива хора според мен ще трябва специални грижи :D . Аз следващия месец приключвам с университета , така че ще мога да съм там и 2 дни по рано и да помагам всичко да стане както трябва . Поздрави !

Re: Репубиканско първенство по риболов с муха - 2018 г.

#5
Проблемът с дългите боксове, може да бъде решен винаги, като се вземе живарника на съотборника, който почива. Иначе не знам защо рибата ще се стресира в живарника, при положение, че цял живот живее по този начин.. Много по-увредена би била, ако се стиска като за "световно" докато се мери. Такава риба за мен няма как да е активна повече. 2-метров живарник с достатъчен диаметър предлага достатъчно пространство за много риби да изкарат 40-50 минути без никакви проблеми.
Относно спазването на правилата, за мен е абсолютно наложително стриктно спазване и контрол. Недобросъвестни колеги трябва да бъдат санкционирани моментално, съобразно правилника. И понеже се случиха редица глупости със допълнителните съдии през миналата година ( надписване на риби, размери, да ти съдийства жена ти, или жената на приятеля ти, да не изброявам нататък...) , ние стигнахме до това предложение за комисия от хора , наполовина на брой на боксовете, които да обикалят , наблюдават и контролират всички участници в сектора.
Безспорно , за да се доближим максимално до правилника на големите турнири, би било добре да има индивидуален съдия за всеки. Но това значи , още 25% подготвени хора, които могат да осигурят нормално съдийство, без обаче да участват. Ако има предложение, как да бъдат осигурени такива съдии, ще е супер. Защото през изминалата година , това беше осн проблем. По-важно е, че за постигане на по-високо майсторство трябва, правилата да важат за всички.
Така и резултатите ще са обективни.

Поздрави!

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 2 и 0 госта

cron